Sporedno Zanimanje i Paušalni Obrt!

Tema obrađena na HTV


Sporedno Zanimanje

ŠTO JE SPOREDNO ZANIMANJE
Sporedna zanimanja su institut sličan obrtu koji je uspostavljen prvenstveno za umirovljenike kako bi si osobnim radom uspjeli povećati osobna primanja.

Sporedna zanimanja su uređena Zakonom o obrtu i mogu ih obavljati fizičke osobe ako ispunjavaju određene uvjete, a to su: - da te poslove obavljaju isključivo osobnim radom - da im ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelaze iznos od deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju te djelatnosti (za 2014 iznosi 79.410,00 kn)

GDJE I KAKO REGISTRIRATI SPOREDNO ZANIMANJE? GDJE REGISTRIRATI SPOREDNO ZANIMANJE?
Odobrenje za obavljanje sporednog zanimanja ili domaće radinosti izdaje nadležni ured državne uprave u županiji i njegove ispostave na čijem području će se obavljati djelatnosti.

KAKO REGISTRIRATI SPOREDNO ZANIMANJE?
Sve što je potrebno za registraciju sporedne djelatnosti je kopija osobne iskaznice, ''Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja i domaće radinosti'', uplatnica na 100,00 kuna i biljezi od 70 kuna.

Nakon što predate uplatnicu, prijavu i biljege u uredu u kojem se prijavljuje sporedno zanimanje dobiti ćete Zapisnik koji se urudžbira u uredu u kojem se predaje prijava.

Kada dobijete rješenje izrađujete pečat i otvarate žiro račun u poslovnoj banci na koji ćete primati uplate i vršiti plaćanja prema državi. Mjesečni trošak bakarskih usluga iznosi od 20,00 do 50,00 kuna

PRIJAVA NA POREZNOJ UPRAVI
Sa potvrdom koju ćete dobiti od ureda državne uprave morate se uputiti u poreznu upravu prema mjestu stanovanja. U poreznoj upravi morate prijaviti paušalni porez na dohodak.

Paušalni porez a dohodak prijavljujete tako da ispunite obrazac RPO i predate ga u poreznu upravu.

Na temelju te prijave porezna će vam odrediti paušalni iznos poreza koji ćete plaćati tromjesečno. Godišnji paušalni porez iznosi 1.530,00 kn plus prirez prema mjestu prebivališta. (za grad Zagreb koji ima najveći 1.805,40 kuna).

KAKO NAPLAĆUJEM SVOJU USLUGU?
Kako bi naplatili svoju uslugu svaki mjesec morate izdati račun. Na kraju, račune koje izdajete morate čuvati do kraja godine kada prijavljujete konačan godišnji prihod i obrazac Knjiga prihoda na poreznu do 15.01.

KAKO POSLOVATI PUTEM ZADRUGE?
Zadruga svojim zadrugarima koji potpišu ugovor s njom o obavljanu usluga distribucije letaka za naručitelja odrađuje svu potrebnu dokumentaciju, odnosno:

  • Ispunjava dokumente za predaju u ured državne uprave,
  • Ispunjava obrasce za poreznu upravu,
  • Vrši uslugu knjigovodstva za svakog zadrugara – izdaje račune za uslugu distribucije letaka, vodi računa i obavještava zadrugara o plaćanju poreza na dohodak i ostalih obveza,
  • Zadrugar na svoj žiro račun dobije neto iznos od distribucije letaka prema cjeniku naručitelja kao i dio potreban da pokrije troškove poreza na dohodak, bankarsku naknadu (do 30,00 kuna mjesečno) i porez na tvrtku u mjesečnom iznosu,
  • Zadrugarima (u invalidskoj mirovini i mirovini od profesionalne nesposobnosti za rad) koji otvaranjem sporednog zanimanja nastaju obveze s osnove plaćanja obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te doprinos za zapošljavanje (u mjesečnom iznosu od 1.181,62 kn) zadruga pokriva samo u slučaju da zadrugar neto zaradi 1.670,00 kuna mjesečno. U protivnomu zadrugar će biti obavješten koliki iznos doprinosa mora sam pokriti,
  • Zadrugarima koji su u radnom odnosu a otvaraju sporedno zanimanje također nastaju obveze plaćanja doprinosa. U ovom slučaju zadrugar plaća doprinose na kraju godine u ukupnom iznosu prema rješenju porezne uprave, a zadruga pokriva ukupne troškove ako zadrugar neto zaradi 1.000,00 kuna mjesečno. Razliku pokriva sam zadrugar,
  • Zadrugar se obvezuje da će izvršavati na način da distribuciju materijala neće vršiti onim krajnjim korisnicima koji se sukladno članku 16. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09) protive ostavljanju oglasnih poruka i materijala u ili na poštanskim sandučićima te na ili ispred kućnih vrata i
  • Zadrugar se obvezuje izvršavati svoje obveze prema državi prema uputama i dostavljenim uplatnicama od strane zadruge, te zadruga ne snosi odgovornost ako zadrugar iste ne izvrši a za što je dobio sredstva.

Ovdje možete preuzeti obrazac: Prijava sporednog zanimanja - domaće radinosti i to

PRIMJER POPUNE prijave i PRAZAN obrazac prijave.

PRISTUPNICA u Zadrugu (Formular) | PRISTUPNICA (POPUNI ON LINE) | IZJAVA za istup iz zadruge
Primjer PRIJAVE Sp.Zanimanja | Obrazac PRIJAVE Sp.Zanimanja | Primjer PRIJAVA na HZMO i HZZO

Prema Pravilima SZ 'Corbis' svako zadrugar koji je ispunio sve obveze prema zadruzi, a koje su mu napisane na poleđini pristupnice koju je pri upisu isti potpisao, a prije svega to su:

  • Zadrugari koji su uplatili OSNOVNI ČLANSKI ULOG, u iznosu od 1.000,00 Kn
  • Zadrugari koji su uplatili djelimični iznos od 200,00 Kn ili više imaju status kandidata i smatramo da nemaju pravo glasa ali mogu vršiti distribuciju letaka u svom rejonu. Nakon uplate cijelog iznosa postaju punopravni zadrugari, sa pravom glasa.


Webmaster