Cilj zadruge

Cilj i svrha zadruge je ostvarivanje i promicanje gospodarskih interesa članova zadruge, a ne stjecanje profita, kao što je slučaj u društvima kapitala. U društvima kapitala maksimalizira se rezultat poslovanja, a u zadrugama rezultat svakog člana - zadrugara.

Nama je jedini prihvatljivi način poduzetništva zadrugarstvo kao način privatne gospodarske inicijative fizičkih osoba (poduzetnika) s malim i/ili povremenim poslovanjem. Zadrugarstvom zadrugari smanjuju početna ulaganja i rizike, postižu povoljnije nabavke repromaterijala, imaju neznatne troškove knjigovodstveno-raèunovodstvenog servisa kroz Zadrugu, imaju potpunu samostalnost u financijsko materijalnom poslovanju kako sami smatraju najkorisnijim, izlaze na tržište bez rizika zakonskog prekršaja putem Zadruge, kolièinom prometa kroz Zadrugu stjecu pravo na proporcionalni dio dobiti koji Zadruga samostalno ostvaruje i još su mnogi drugi dobri razlozi zadrugarstva. O zadrugaru ovisi koliko ce biti aktivan, kreativan i koliko je voljan raditi za sebe i svoju obitelj. Sada smo, uglavnom (čast iznimkama), ovisni o socijalnoj pomoci, mirovini, invalidnini, raznim dodacima i milostinji, a možemo biti znaèajni èimbenici sebi, obitelji i državi i doci u situaciju da mi doprinosimo i za druge, a ne da se nas potpomaže.

Zadrugar, ravnopravni sudionik na tržištu rada

Udruženi u zadrugu smo jači na tržištu rada, utječemo na promjene u društvu!.

Zadruga - društvo ljudi, a ne društvo kapitala

Zadrugari su vlasnici zadruge i sve imovine zadruge!

Zadrugar učestvuju u upravljanju svoje zadruge

Jedan zadrugar, jedan glas na zasjedanju skupštine na kojoj se donose odluke!.

Sporedno zanimanje - paušalni obrt

Najniži oblik obrta, određena maksimalna mjesečna dobit od 6.600,00 Kn..

Naša iskustva!

Zaduga je uspješni poslovni subjekt na nivou Republike Hrvatske

" Kroz zadrugu je prošlo više od 2000 zadrugara koji su manje više uspješno obavljali poslove distribucije letaka po svim većim gradovima RH, a na zadovoljstvo naših poslovnih partnera. "

Čime se bavimo

U okviru registriranih djelatnosti zadruge našim partnerima osiguravamo kako stručne, kvalitetne i iskusne djelatnike - zadrugare tako i samostalno, zadruga izvršava dio registriranih djelatnosti sa svojim zadrugarima.

Prikupljanje, prijevoz, skladištenje i prodaja neopasnog otpada

Pula i bliža okolica

SZ 'Corbis' proširuje svoju djelatnost na prikupljanje, prijevoz i trgovanje neopasnim otpadom (papir).

U tu svrhu nabavljena su 2 kombi vozila, a od partnerske zadruge otkupljeno je još jedno manje vozilo.

Sklopljen je ugovor o suradnji sa 3 vozača istih vozila koji bi trebali na području grada Pula sakupljati otpadni papir i prevoziti do otkupne stanice.

Izrada ključeva za stambene objekte i motorna vozila

Zoraničeva, Pula, Veruda

Kao dio aktivnosti SZ Corbis, u Puli, na Verudi, naš zadrugar vrši izradu ključeva.
Radiona se nalazi na Verudi, blizu pošte, prekoputa tržnice!

ODRŽAVANJE I NADZOR KUČA ZA ODMOR


Istra

Zadruga vrši održavanje nekretnina za odmor odnosno otklanja nedostatke i kvarove, uređujemo okoliš od samog planiranja do uređenja istog, vrši nadzor nad objekton kada je isti zatvoren, priprema za dolazak gostiju kao i raspremanje nekretnin nakon sezone. Obilazak, provjetravanje i kontrola stanja nekretnine.

DJELATNOST UREĐENJA OKOLIŠA

Od 01.12.2017 | Pula

Zadruga priprema uvjete za otvaranja nove djelatnosti - Uređenje Okoliša.
Radi se o uređenju okoliša - šišanja trave kako na javnim površinama tako i u privatnim stambenim objektima, uređenja okućnica, planiranje, sadnja i održavanje ukrasnog bilja!